Anđeli u mojoj kosi, Lorna Byrne – Šta nam poručuju anđeli?