Ekart Tol, Nova zemlja: Uskladite se sa energijom univerzuma