Blog

March 24, 2020
Muška i ženska energija

Muška i ženska energija

Muška i ženska energija deo su svakog ljudskog bića. Svako ko ima balans muške i ženske energije ponaša se prema drugima isto kao što se ponaša […]
March 24, 2020
narcisi

Ko su narcisi?

Narcisi ili osobe sa „narcističnim poremećajem ličnosti“ na žalost nisu samo neki karakteri koje gledamo u filmovima. Niti su mitski lepotani i lepotice koji se po […]
March 24, 2020
evolucija

Evolucija čovečanstva je evolucija svesti

Šta je danas evolucija čovečanstva? Ovaj post možemo nazvati i presek ili evaluacija na putu evolucije… Kad vodimo neku firmu, na kraju svake godine pravimo popis, […]
March 25, 2020
Opraštanje

Opraštanje VS razumevanje: Neal Donald Walsch

Kako razumevanje zamenjuje opraštanje? Neal Donald Walsch je napisao više od 30 knjiga duhovnog karaktera koje su pravo nadahnuće od Boga. Njegova misija je, kako kaže, […]
April 4, 2020

Narcistični roditelji i posledice odrastanja sa njima

Da li često imate osećaj da nešto s vama nije u redu, da nikad niste dovoljno dobri, lepi,uspešni, pametni… , a da ne znate odakle potiče […]
April 30, 2020
četiri faze tugovanja

Četiri faze tugovanja

Četiri faze tugovanja Četiri faze tugovanja su povezane ne samo sa gubitkom voljene osobe, već i sa drugim situacijama koje u našem životu izazivaju tugu, kao […]
April 30, 2020
Emocija - nemoć

Emocija koja spušta našu vibraciju – nemoć

Osećaj nemoći predstavlja veoma neprijatnu emociju i ima jak uticaj na nivo naše vibracije i energetski sistem. Uobičajena reakcija kad se osećamo nemoćno je reakcija besa […]
May 29, 2020
empate

Ko su empate?

Empate su osobe koje imaju povećanu osetljivost na tuđe emocije odnosno pojačanu empatiju. To znači da empate ne razmišljaju i ne planiraju, već direktno znaju i […]