Mržnja prema sebi: Destrukcija usled nedostatka ljubavi i podrške