Emotivno osetljive osobe : Da li sam previše za ovaj svet ili je ovaj svet previše za mene