4 meditacije za svaki dan: uzemljenje, vizuelizacija, srce i telo