Šesta čakra: Intuicija i percepcija duhovnog sveta